Chương trình quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Tên Năm xây dựng Dự án Điểm đầu Điểm cuối Dài(Km) Rộng mặt Rộng nền Kết cấu Tình trạng
QL1 -- -- -- -- 127.5
Đoạn 1 TT Xuân An Đèo Ngang 127.5 12 11 BTN Trung bình

Góp ý