Chương trình quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Tên Năm xây dựng Dự án Điểm đầu Điểm cuối Dài(Km) Rộng mặt Rộng nền Kết cấu Tình trạng
ĐH 103: Tượng Sơn - Thạch Văn -- -- -- -- 10.3
Đoạn 1 2015 đã co Xã Tượng Sơn Xã Thạch Văn 10.3 7 9 BTXM Tốt

Góp ý