Chương trình quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Tổng mức đầu tư: 11 (tỷ)

Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam đoạn đi qua Hà Tĩnh (giai đoạn 2017-2020) có lý trình từ km 474+180 đến km 479+120 (từ ranh giới Nghệ An – Hà Tĩnh đến QL 8A thuộc địa phận xã Yên Hồ), dài khoảng 4,9 km, thuộc dự án thành phần đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt, do BQL Dự án 6, Bộ GTVT làm chủ đầu tư.

Dự kiến, đường sẽ có quy mô 4 làn xe cao tốc; tổng mức đầu tư của dự án thành phần Diễn Châu – Bãi Vọt là 13.596 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2021. Riêng đoạn qua huyện Đức Thọ có khoảng 40 ha đất các loại (trong đó có 3,1 ha đất ở và 103 nhà dân) bị ảnh hưởng bởi dự án. Tổng kinh phí cho công tác GPMB là 201 tỷ đồng, do UBND huyện Đức Thọ làm chủ đầu tư tiểu dự án GPMB đoạn qua địa bàn.


Tài liệu dự án